д-р Стела Атанасова

  • Невролог
5 години опит
Английски, Немски, Италиански, Руски

Биография

Д-р Стела Атанасова е завършила Медицина през 2016г. в Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна. Непосредствено след завършването на висшето си образование започва работа по Европейска програма SOS Center в град Варна, която е в помощ на пациенти от цялата страна за онлайн специализирана медицинска консултация. Д-р Атанасова започва своята кариера като лекар специализант по Нервни болести в УМБАЛ "Света Марина" - гр. Варна през м. юни 2017г., като повреме на специализацията си взема участие в национални и международни конгреси с чуждо участие. От м. януари 2018г. е редовен докторант към катедра Нервни болести и Невронауки към МУ-Варна. През 2021 г. се включва с постер в NEUROMI 2020, и многократно е участвала в постерни сесии на национални конгреси по Неврология. След успешно завършване на специализацията си през 2021г, в края на същата придобива специалност Нервни болести. През месец март 2022 успява успешно да зашити дисертационния си труд на тема "ПРОУЧВАНЕ НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА РАЗЛИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕСТА С РИСУВАНЕ НА ЧАСОВНИК ЗА КОГНИТИВЕН СКРИНИНГ В АМБУЛАТОРНАТА ПРАКТИКА". 

В практиката си д-р Атанасова, като част от екипа на една от най-големите Университетски болници в страната, се е срещала с различни видове патологични състояния в неврологията, но основен интерес представляват различните форми на деменция, тяхното ранно диагностициране, невропсихологичните изследвания и възможностите за лечение.

Рейтинг

Няма рейтинг 0 оценки