ас. д-р Асен Петров Бешков

  • Психиатър
10-15 години опит

Биография

Специалност психиатрия - 2013 г. 2014-2018 г. - началник Женско отделение в Държавна психиатрична болница - Пазарджик. От 2019 г. - асистент в Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет - Пловдив. От 2012 г. - АГПСПП (амбулатория за групова практика по специализирана психиатрична помощ) "Филипополис", Пловдив - лечение на шизофрения и други психотични разстройства, депресивни и биполярни разстройства, тревожни разстройства, обсесивно-компулсивни и соматизационни разстройства, личностови разстройства, свързани със стрес разстройства, кризисни и адаптационни разстройства, зависимости - към алкохол и други. Владее английски език. Интереси: разстройства на настроението, екзистенциална и хуманистична психотерапия, крос-културална и еволюционна психиатрия.

Рейтинг

Няма рейтинг 0 оценки