ас. д-р Мария Калинкова

  • Ендокринолог
5-10 години опит
Английски език

Биография

Д-р Мария Калинкова е специалист по ендокринология и болести на обмяната в Аджибадем Ситиклиник Токуда Болница. 
Д-р Мария Калинкова завърша медицина в МУ София с отличие през 2016г. Специализира ендокринология и болести на обмяната в Аджибадем Ситиклиник Токуда Болница. Придобива специалност 2021г. 
Член на Българското дружество по ендокринология ( БДЕ), Българската асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания ( BASORD) и Българската  асоциация по ултразвук в медицината ( БАУМ)
Владее английски и немски език. 
Научните й интереси са свързани с диабетологията, заболявания на щитовидна жлеза и репродуктивни нарушения. Взима активно участие в пандемията от Ковид-19, както и в лечението на ендокринните заболявания, предизвикани от Ковид-19. 

Рейтинг

Няма рейтинг 0 оценки