ас. д-р Константин Грудков

  • Кардиохирург
  • Съдов хирург

Биография

Д-р Грудков завършва медицина в МУ София през 2006г. Започва кариерата си в Университетска болница „Лозенец“ в Kлиника по Сърдечно-съдова хирургия.

От 2008г. след спечелен конкурс е избран за редовен асистент по Сърдечно-съдова хирургия, в катедра „Хирургически болести“ при МФ на СУ „ Св. Климент Охридски“.

Д-р Грудков има придобити специалности по:

-"Сърдечна хирургия“ през 2014г,

- "Съдова хирургия" през 2018 г.

Притежава сертификат по „ Ендоваскуларна хирургия“ от 2019г и по „ Ултразвукова диагностика на периферни съдове“ от 2021г.

От месец април 2021г. е част от отделението по Съдова хирургия на МОБАЛ „ Д-р Стефан Черкезов“.

Професионалните му интереси са насочени към заболяванията на каротидните артерии, ендоваскуларно лечение на артериалните заболявания и миниинвазивно лечение при варикоза.

Рейтинг

Няма рейтинг 0 оценки