д-р Жаклина Андонова

  • Психотерапевт
  • София
10-15 години опит
Английски
Най-ранен час:
Вторник 08:30
Моля изберете от адресите по-долу, за да видите свободните часове!

Запиши час
Каква е причината за посещението?

Свободни часове за

НЗОК Преглежда деца Обявени цени

Биография

 

Казвам се Жаклина Андонова и съм психотерапевт и доктор по психология. Работя с индивиди, семейства, деца и групи в качеството си на:

  • Сертифициран фамилен терапевт от „Психотерапевтичен институт за социална екология на личността“;
  • Сертифициран психодрама асистент от Фондация „Психодрама 2000“;
  • Дипломиран магистър и доктор по психология в СУ „Св. Климент Охридски“;

Насочих се към помагащите професии преди десет години, като се впуснах в едно от най-предизвикателните полета за психологическа и терапевтична  работа - зависими поведения и проблемна употреба на психоактивни вещества. Постепенно и системно развивах своите специализирани умения за работа с хора, страдащи от сериозни по степен психични и поведенчески проблеми, а предизвикателствата в практиката доведоха до задълбочаване на професионалната ми подготовка, чрез придобиване на допълнителни квалификации в областта на психотерапията.  Убедена съм, че полагането на грижа за собственото психично здраве е тенденция, която повишава в значима степен качеството на живот на човека, неговото осъзнато взаимодействие със значимите други и способността му за разрешаване на проблеми и справяне с закономерно възникващи житейски кризи.

Рейтинг

Няма рейтинг 0 оценки